Momenteel wordt er niets over het rijgedrag naar de chauffeur terug gekoppeld. De enige indicatie over het groen rijden is in de vorm in de vorm van een verbruik per 100km indicatie wat een standaard feature van de auto’s is. Na in gesprek geweest met diverse partijen die in vervoer van de zaak, of een gehuurde auto rijden gaven zij aan dat deze auto’s ‘altijd het hardste reden’.

Viridis is een applicatie ontworpen voor Greenwheels. Viridis geeft middels data-analyse direct feedback op het rijgedrag van een chauffeur. Daarnaast geeft de applicatie tips om het rijgedrag te verbeteren met als doel om de chauffeur bewuster groen te laten rijden. Groen rijgedrag wordt gestimuleerd en beloond middels gamification elementen.

LIVE

Informatie zoals snelheid, gemiddeld verbruik, acceleratie, remgedrag en schakel gedrag worden in visuele vorm direct op het scherm van de applicatie weergegeven. De gebruiker kan ervoor kiezen om hier aandacht aan te besteden, maar de interface zal een rustig overzicht zijn wat de chauffeur niet te veel afleidt van de weg.

SEMI-LIVE

Op rust momenten wordt er feedback gegeven op het geanalyseerd rijgedrag sinds het vorige rust moment. Hierbij wordt de chauffeur middels spraak op de hoogte gebracht van punten waarop verbeterd kan worden. Daarnaast wordt er gelijk een oplossing voorgedragen zodat de chauffeur niet alleen weet wat hij verkeerd doet maar dit ook kan verbeteren. Het geheel heeft een positieve klank, omdat ons onderzoek heeft aangetoond dat het op een negatieve manier benaderen averechts werkt.
10
Weken
4
teamleden
6,3
resultaat

GAMIFICATION

Als basis van het concept om chauffeurs groener en bewuster te laten rijden is ervoor gekozen om dit voor hen een uitdaging te maken. Hierbij staat gamification centraal om het gewenste gedrag te stimuleren. Er zijn 4 soorten gamers: socializers, achievers (iemand die zich focust op het behalen van achievements), verkenners, moordenaars. Het Viridis concept bevat elementen die alle vier de types aanspreken, hierdoor is het concept toepasbaar voor een grote groep gebruikers.

PUNTEN

Middels een algoritme waarbij verschillende rijeigenschappen in mee genomen worden kan er een puntenaantal aan een rit gegeven worden. Deze score staat voor de zuinigheid waarmee gereden is en is onafhankelijk van type weg, snelweg of stad. Hierdoor kunnen ook verschillende ritten tussen verschillende chauffeurs vergeleken worden.

STATUS

De status is ervoor om individuele chauffeurs onderling te kunnen vergelijken. De status wordt bepaald door verschillende onderdelen zoals ritpunten, achievements en ownership. De status neemt de vorm aan van een rang waardoor de onderlinge competitie groter wordt.

NA AFLOOP RIT

Score overzicht met behaalde achievements van de rit. Een duidelijke indicatie op basis van punten van hoe de reis vanuit het oogpunt van zuinig rijden verlopen is. De score wordt opgenomen in het overzicht op de website waardoor je kan zien hoe zuinig jij rijdt ten opzichte van andere zakelijke rijders, binnen of buiten je branche.

Leave a Reply