52°33' NB 5°54' OL

3 jaar in Kampen gewoond nadat mijn getrouwde leven daar begon. Tijd voor een foto nachtwandeling!

Klik op een item om de volledige foto te zien

Leave a Reply